.

” 2022 Yılı Asgari Ücreti Hk…”

2022 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı, yüzde %50,51 oranında artışla günlük brüt 166,80 TL ve aylık brüt 5.004,00 TL olarak açıklanmıştır. 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan asgari ücretin işveren maliyeti aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Asgari geçim indirimi, Devamını Oku →

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Taslak Tebliğ Hazırlandı

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan enflasyon düzeltmesine ilişkin Tebliğ Taslağı kamuoyunun bilgisine sunuldu. Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca, fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışın, (1) içinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap döneminde %100′den ve Devamını Oku →

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2021 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.

11 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 536 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla değerlenmesinde dikkate alınması gereken Devamını Oku →

2022 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi (10.848,59 TL).

Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-854887 sayılı Genelge ile 01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 döneminde geçerli olan memur maaş katsayıların açıklamış ve bu çerçevede kıdem tazminatı tavanı 10.596,74 TL belirlenmişti. Buna göre 2022 yılının ilk yarısında Devamını Oku →

7349 sayılı Kanun’un ücretlerdeki gelir vergisi istisnasına ilişkin hükümlerinin uygulama usul ve esasları belirlendi.

27 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 319 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 7349 sayılı Kanun’un; - Ücretlerde gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına, - “Asgari geçim indirimi” uygulamasına son verilmesine ve - “Diğer ücretler” hükmünün yürürlükten kaldırılmasına, Devamını Oku →

14 Şubat 2022 tarihinden itibaren Gıda Maddelerinde KDV Oranı 1′e Düşürüldü

3 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)” yayımlandı. Bilindiği üzere, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Karar’a; a) Ekli listelerde yer alanlar Devamını Oku →

11.02.2022- TL Mevduata Dönüşümden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

7352 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddeyle, kurumlar vergisi mükellefleri ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını, Türk lirasına mevduat Devamını Oku →

7104 SAYILI KANUN’UN KDV KANUNU VE DİĞER VERGİ KANUNLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ.(9.4.2018)

Sayı : 2018-015 Tarih : 05.04.2018 KONU:“ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 7104 SAYILI KANUN’UN KDV KANUNU VE DİĞER VERGİ KANUNLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ. ” 7104 Sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Devamını Oku →

10 MART 2018 “7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA MUHTELİF KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI”

Sayı : 2018-011 Tarih : 12.03.2018 KONU:“7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA MUHTELİF KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI” 7099 sayılı YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, 10 Mart 2018 tarih 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanun ile Devamını Oku →

***Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler. 05.10.2017

KONU: Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler. “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” başlıklı Yeni Torba Kanun Tasarısı 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Bu sirkülerimizde vergi uygulamalarında yapılması öngörülen Devamını Oku →

Birden fazla nüsha olarak düzenlenen nispi vergiye tabi kâğıtlarda sadece tek nüsha üzerinden damga vergisi hesaplamasına ilişkin 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Sayı : 2016-13 Tarih : 30.09.2016 KONU: “Damga Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.” 09 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 23 ila 29 ve 74 üncü maddeleriyle Damga Vergisi Kanunu uygulamasında önemli değişiklikler yapılmış olup Devamını Oku →

Ücretli Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Olarak Dâhil Edilmesine İlişkin Kanun Yayımlandı”

Sayı : 2016-12 Tarih : 18.09.2016 KONU: “Ücretli Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Olarak Dâhil Edilmesine İlişkin Kanun Yayımlandı” Kamuoyunda “zorunlu bireysel emeklilik” olarak da ifade edilen 6740 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile 01.01.2017 tarihinden itibaren, 45 yaşını doldurmamış Devamını Oku →

Bazı konut teslimlerinde uygulanan %18 KDV oranını %8’e indiren ve bazı ÖTV tutarlarında değişiklik yapan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 8 Eylül 2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sayı : 2016-11 Tarih : 18.09.2016 KONU: “KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlandı” Bazı konut teslimlerinde uygulanan %18 KDV oranını %8’e indiren ve bazı ÖTV tutarlarında değişiklik yapan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 8 Eylül 2016 tarihli Devamını Oku →

11 Ağustos 2016 tarihli ve 29798 sayılı Resmi Gazete’de Ar-Ge ve tasarım personeli ile tasarım faaliyeti alanlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları yayımlandı.

Sayı : 2016-10 Tarih : 08.09.2016 KONU: “Ar-Ge ve Tasarım Personeli ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Kararlar Yayımlandı” 11 Ağustos 2016 tarihli ve 29798 sayılı Resmi Gazete’de Ar-Ge ve tasarım personeli ile tasarım faaliyeti alanlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları yayımlandı. Devamını Oku →

6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Torba Kanun) Yayımlanmıştır

Sayı : 2016-08 Tarih : 16.08.2016 KONU:“ 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Torba Kanun) Yayımlanmıştır.” Bir çok konunda önemli düzenlemeler içeren “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olarak kamuoyunda Devamını Oku →

27.07.2016 – Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı

Sayı : 2016-07 Tarih : 27.07.2016 KONU: “Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı ” 27 Temmuz 2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 472 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Devamını Oku →

Kamuoyunda “Vergi Affı ve Varlık Barışı” olarak bilinen Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Varlık Barışına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM’ye Sunuldu”

Sayı : 2016-006 Tarih : 26.07.2016 KONU:“ Kamuoyunda “Vergi Affı ve Varlık Barışı” olarak bilinen Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Varlık Barışına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM’ye Sunuldu” Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve Varlık Barışına ilişkin Kanun Tasarısı 22 Devamını Oku →

03.06.2015 Tarihinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinde Değişiklik Yapıldı.”

Konu :“Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinde Değişiklik Yapıldı.” 3 Haziran 2015 Tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazete’de yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımına ilişkin değişiklikler yapan 450 ve 451 sıra no.lu vergi usul kanunu genel tebliğleri yayımlanmıştır. Söz konusu Devamını Oku →

“Mayıs-2015 Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar “

Mükelleflerce Mayıs/2015 döneminde yerine getirilmesi gereken, vergi levhası alma zorunluluğu, yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının bildirimleri ve diğer bazı yükümlülüklere ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. A. Vergi Levhası Alma Zorunluluğu Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra Devamını Oku →

13.04.2015** (449 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı..

Sayı : 2015-14 Tarih : 13.04.2015 Konu : “449 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve Bu Tebliğ İle Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Elektronik Beyanname Ve Bildirimleri Vermemeleri Nedeniyle Özel Usulsüzlük Devamını Oku →

11.04.2015**YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI”

Sayı : 2015-12 Tarih : 11.04.2015 Konu : “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI” 8 Nisan 2015 tarihli ve 29320 sayılı Resmi Gazete’de 2015/7496 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. Bu Karar ile 15/6/2012 Devamını Oku →

08.04.2015**6637 Sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 07.04.2015 tarih 29319 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Sayı : 2015-11 Tarih : 08.04.2015 Konu : 07.04.2015 tarih 29319 Sayılı Resmi Gazetede “6637 Sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ” yayımlandı.. 07.04.2015 tarih 29319 Sayılı Resmi Gazete ile, içerisinde çeşitli vergi düzenlemelerinin de Devamını Oku →

***DEFTER TASDİKLERİ VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ 31.12.2014****

Sayı : 2014-29 Tarih : 23.12.2014 Konu : “DEFTER TASDİKLERİ VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ” Bilindiği üzere 2015 yılında kullanacakları tasdike tabi defterlerini en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. 1. Vergi Usul Kanunu’nda Defterlerin Tasdiki Vergi Devamını Oku →

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ”NDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR(16.10.2014)

Sayı : 2014-23 Tarih : 18.10.2014 Konu : “KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ”NDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR” 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de “1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Devamını Oku →

VERGİ AFFI”NI DA İÇEREN 6552 SAYILI TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ (12.09.2014)

images Sayı : 2014-21 Tarih : 12.09.2014 Konu : ““VERGİ AFFI”NI DA İÇEREN 6552 SAYILI KANUN (TORBA YASA) EYLÜL 2014 TARİHLİ (mükerrer) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ ” TBMM Genel Kurulunun 10 Eylül 2014 tarihli toplantısında kabul edilen 6552 sayılı “İş Devamını Oku →

BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINI DA İÇEREN 6552 SAYILI KANUN MECLİS GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ.” 10.09.2014

Sayı : 2014-20 Tarih : 11.09.2014 Konu : “BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINI DA İÇEREN 6552 SAYILI KANUN MECLİS GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ.” İçerisinde bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin de yer aldığı 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Devamını Oku →

***01.09.2014***Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2015 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2015 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27.8.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 64 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; Emlak Vergisine esas olmak üzere Devamını Oku →

***Katma Değer Vergisi’nde Yeni Dönem*** 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de “KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ “ yayımlamıştır.)

Sayı : 2014-13 Tarih : 26.04.2014 Konu : “Katma Değer Vergisi’nde Yeni Dönem” Maliye Bakanlığı, 30.11.1984 tarihinden bu yana yayınlanmaya devam eden Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinin sayısının 123’e ulaşması ile uygulamada oluşabilecek karmaşıklıkları önlemek amacıyla tamamını tek bir Tebliğ Devamını Oku →

Vergi Usul Kanunu 2004/13 sayılı iç genelgesi uyarınca Mükelleflere İş Yapacağı Kişi Ya Da Şirketlerin Resen Kapatılan Mükellefler Listesinde Olup Olmadığını Sorgulayabilme İmkanı Getirildi.(26.02.2014)

Mükelleflere İş Yapacağı Kişi Ya Da Şirketlerin Resen Kapatılan Mükellefler Listesinde Olup Olmadığını Sorgulayabilme İmkanı Getirildi. Vergi Usul Kanunu 2004/13 sayılı iç genelgesi uyarınca re’sen terk ettirilen mükelleflerin sorgulanması için Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında sorgulama ekranı oluşturulmuştur. Böylelikle şirketlerin Devamını Oku →

MESKEN KİRA GELİRLERİ İSTİSNASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI (18.02.2014)

(18.02.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır) Gelir Vergisi Kanununun 21′inci maddesine göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın 3.200 TL’lik (2013 takvim yılında elde edilen Devamını Oku →

YENİ TORBA KANUNDA YER ALAN VERGİ DÜZENLEMELERİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR(19.02.2014)

(19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’ de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır) Söz konusu Kanunda yer alan ve doğrudan ya Devamını Oku →

2013/IV. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ PAZARTESİ GÜNÜNE UZATILDI

14 Şubat 2014 Cuma günü akşamına kadar verilmesi gereken Ekim-Aralık /2013 ( 2013/IV.) dönemine ilişkin dördüncü üç aylık gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini Devamını Oku →

**E-FATURAYA GEÇİŞ 3 AY ERTELENDİ **02.01.2014**

GİB KÜÇÜK Sayı   : 2014/001 Tarih : 02.01.2014 Konu : “E-FATURAYA GEÇİŞ 3 AY ERTELENDİ” Sayın Yetkili , Maliye Bakanlığınca 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; e-Arşiv uygulamasına ve Devamını Oku →

Ticari Belgelere Ticaret Sicil Numarası ve İnternet Adresi Eklenme Zorunluluğu (01.01.2014)

Sayı   : 2013/37 Tarih : 26.11.2013 Konu : “ Ticari Belgelere Ticaret Sicil Numarası ve İnternet Adresi Eklenme Zorunluluğu (01.01.2014)” Sayın Yetkili , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım Devamını Oku →

2013 yılına ilişkin Çevre Temizlik Vergisi, Emlak Vergisi İle Veraset Ve İntikal Vergisi, ikinci taksilerinin 2 Aralık 2013 Pazartesi günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

2013 yılına ilişkin Çevre Temizlik Vergisi, Emlak Vergisi İle Veraset Ve İntikal Vergisi,  ikinci taksilerinin 2 Aralık 2013 Pazartesi günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. Sayın Yetkili , 2013 yılına ilişkin Çevre Temizlik Vergisi, Emlak Vergisi İle Veraset Ve İntikal Vergisi,  ikinci taksilerinin 2 Aralık 2013 Pazartesi günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. 1.Çevre temizlik vergisi Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Çevre temizlik vergisi” başlıklı mükerrer 44. maddesine Devamını Oku →

6487 SAYILI KANUN 11 HAZİRAN 2013 TARİHLİ VE 28674 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR(11.06.2013)

Sayı   : 2013/32 Tarih : 11.06.2013 Konu :“ 6487 SAYILI KANUN 11 HAZİRAN 2013 TARİHLİ VE 28674 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR” Sayın Yetkili , KONU: 11 Haziran 2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Devamını Oku →

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (11.06.2013)

Sayı   : 2013/31 Tarih : 11.06.2013 Konu :“ Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. ” Sayın Yetkili , Bilindiği üzere, 11 Nisan 2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6455 sayılı Kanun’un 78 inci Devamını Oku →

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete ’de Yayımlandı (11.06.2013)

Sayı   : 2013/30 Tarih : 11.06.2013 Konu :“ Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete ’de Yayımlandı. ”   Sayın Yetkili ,   11.06.2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Yurt Dışındaki Devamını Oku →

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK, 31 MAYIS 2013 TARİH, 28663 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANMIŞTIR

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK, 31 MAYIS 2013 TARİH, 28663 SAYILI RESMİ GAZETE  YAYIMLANMIŞTIR” Sayın Yetkili , Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik,           01 Temmuz 2013′te yürürlüğe girmek üzere, 31 Mayıs 2013 tarih 28663 Sayılı Resmi Gazete  yayımlanmıştır. Söz Devamını Oku →

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (15.05.2013)

Sayı   : 2013/23 Tarih : 17.05.2013 Konu :“ Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. ” 15.05.2013 tarih 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çalışanların Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, Devamını Oku →

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. (02.05.2013)

Sayı   : 2013/21 Tarih :03.05.2013 Konu :“ Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. ”   Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 30.4.2013 tarih ve 64 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; vadeli çeklerde reeskont uygulamasına ilişkin açıklamalara yer Devamını Oku →

2013 YILINDA KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILACAK DEFTERLER İLE İLGİLİ YENİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER TBMM’DE KABUL EDİLMİŞTİR (29.03.2013)

Sayı   : 2013/17 Tarih : 29.03.2013 Konu :“ 2013 YILINDA KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILACAK DEFTERLER İLE İLGİLİ YENİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER TBMM’DE KABUL EDİLMİŞTİR” 1) Anonim Şirketlerde “Yönetim Kurulu Karar Defterleri” nin kapanış tasdikinin Mart ayı sonuna kadar yaptırılması gerekmekte olup, 31 Devamını Oku →

Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin 61 No’lu VUK Sirküleri Yayınlandı(19.03.2013)

Sayı   : 2013/14 Tarih : 19.03.2013 Konu :“ Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin 61 No’lu VUK Sirküleri Yayınlandı”   15.03.2013 tarih ve 61 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; Mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle çeşitli Devamını Oku →

122 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. (II) 28.02.2012

Sayı   : 2013/09-II Tarih : 28.02.2013 Konu :“122 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.” 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde 122 seri No’lu Genel Tebliğ ile yapılan Değişikliklerin Esasları:   ( Devamını Oku →

122 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır(28.02.2012)

Sayı   : 2013/09 Tarih : 27.02.2013 Konu :“122 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.” 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde 122 seri No’lu Genel Tebliğ ile yapılan Değişikliklerin Esasları:   GİRİŞ: Devamını Oku →

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sayı   : 2013/04 Tarih : 24.01.2013 Konu : “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Belirlenmiştir.” Sayın Yetkili, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. AB Devamını Oku →

2013 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları Belirlendi (02.01.2013)

Sayı   : 2012/50 Tarih : 31.12.2012 Konu :“ 2013 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları Belirlendi” 2013 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 27 Aralık 2012 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Komisyon kararına göre, 16 yaşını doldurmuş işçiler için Devamını Oku →

2013 Yılında Elde Edilecek Gelirlere İlişkin Olarak Gelir Vergisi Tarifesi 284 No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle Açıklanmıştır.(02.01.2013)

Sayı   : 2013/01 Tarih : 02.01.2013 Konu :“ 2013 Yılında Elde Edilecek Gelirlere İlişkin Olarak Gelir Vergisi Tarifesi 284 No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle Açıklanmıştır.” Maliye Bakanlığınca 31 Aralık 2012 tarihli ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Devamını Oku →

***YENİ*** Bağımsız Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.12.2012)

26 Aralık 2012  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28509 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 26/9/2011 Devamını Oku →

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı (19.12.2012)

Sayı   : 2012/48 Tarih : 19.12.2012 Konu :“ Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı” 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Daha önce 2012/46 Devamını Oku →

421 Sıra No’lu VUK Tebliği İle Bazı Mükelleflere E-Defter Ve E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi Hakkında Sirküler (14.12.2012)

Sayı   : 2012/47 Tarih : 14.12.2012 Konu :“ 421 Sıra No’lu VUK Tebliği İle Bazı Mükelleflere E-Defter Ve E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi Hakkında” 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Mükelleflerin Devamını Oku →

2013 Yılında Tutulacak Yasal Defterin Tasdikleri Hakkında Sirküler(07.12.2012)

Sayı : 2012/46 Tarih : 06.12.2012 Konu :“ 2013 Yılında Tutulacak Yasal Defterin Tasdikleri Hakkında” 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. Yıl sonuna, (Hesap dönemi ) Devamını Oku →

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı”

Sayı   : 2012/44 Tarih : 28.11.2012 Konu :“ Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı” 15 Kasım 2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu Devamını Oku →

“Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru Yayınladı”

Sayı   : 2012/43 Tarih : 28.11.2012 Konu :“ Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru Yayınladı” Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (‘Kurul’) tarafından 15 Kasım 2012 tarihinde yayınladı. Yapılan duyuruya göre, 01/01/2013 tarihi Devamını Oku →

6111 Sayılı Kanun gereğince Yeniden Yapılandırılan İşveren Primleri Tahsilatları 07.11.2012 Çarşamba Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

Sayı   : 2012/40 Tarih : 31.10.2012   Konu :“6111 Sayılı Kanun gereğince Yeniden Yapılandırılan İşveren Primleri Tahsilatları 07.11.2012 Çarşamba Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır.” Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan bankalara ödeme yapılamadığı için Devamını Oku →

Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine Dair 85 sıra No’lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlandı..

Sayı   : 2012/39 Tarih : 30.10.2012 Konu :“ Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine Dair 85 sıra No’lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlandı” 23/10/2012 tarih ve 85 Devamını Oku →

Eylül/2012 dönemine İlişkin Ba ve Bs Formlarının Süresinin Uzatılmasına Dair 55 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı

19/10/2012 tarih ve 55 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 31 Ekim 2012 tarihine kadar verilmesi gereken Eylül/2012 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresinin 2 Kasım 2012 Cuma günü saat 24:00’e kadar uzatılmasına dair açıklamalara yer Devamını Oku →

Eylül/2012 dönemi KDV Beyanname verilme süresinin uzatılmasına ilişkin 65 sıra No’lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayımlandı

19/10/2012 tarih ve 65 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; Eylül/2012 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin, 2012 yılı Kurban Bayramı nedeniyle Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye istinaden, 30 Ekim 2012 Salı ünü akşamına kadar Devamını Oku →

Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Tapu Harçları Artırıldı (24.09.2012)

Sayı   : 2012/33 Tarih : 25.09.2012 Konu : “Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Tapu Harçları Artırıldı.” 22 Eylül 2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de 2012/3735 sayılı Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Devamını Oku →

“Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılanlara Yapılan Ödemelerde Uygulanacak Stopaj Oranları Belirlendi” 06.09.2012

Sayı   : 2012/30 Tarih : 06.09.2012 Konu : “Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılanlara Yapılan Ödemelerde Uygulanacak Stopaj Oranları Belirlendi” 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı resmi gazetede yayımlandı. 06.09.2012 tarihli Resmi Devamını Oku →

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na İlişkin İkincil Mevzuat Kapsaminda 3 Adet Yönetmelik Yayımlandi

Sayı   : 2012/027 Tarih : 29.08.2012 Konu : “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na İlişkin İkincil Mevzuat Kapsaminda 3 Adet Yönetmelik Yayımlandi” 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde hazırlanan 3 adet Yönetmelik 28 Ağustos 2012 tarihli Devamını Oku →

***DUYURU*** 31.07.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama(31.07.2012)

DUYURU ÖNEMLİ VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 54 Konusu : 31.07.2012 tarihine kadar  verilmesi gereken 2012/ Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi : 31/ 07/ 2012 Sayısı : VUK . 54 / 2012.02 / Form Devamını Oku →

283 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.(27.07.2012)

GİB KÜÇÜK Sayın Yetkili, 27.07.2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 283 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 31/05/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 ve 7 nci maddeleri Devamını Oku →

63 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Hakkında (22.06.2012)

GİB KÜÇÜK Konu : “63 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Hk.” Sayın Yetkili, Gelir İdaresi Başkanlığı,KDV Tevkifatı Uygulaması Konusunda 117 Seri no’lu KDV Genel Tebliğinden sonra 21/06/2012 Tarihli ve 63 Seri no’lu KDV Sirkülerini yayınlamıştır. Bu sirkülerde 60 no’lu KDV sirkülerinin Devamını Oku →

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA B.K.KARARI VE KARARIN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete’de Yayımlandı (20.06.2012)

yeni1 Sayı   : 2012/015 Tarih : 20.06.2012             Konu :“YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA B.K.KARARI VE KARARIN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete’de Yayımlandı”        19.06.2012 tarih 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR” ile 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Devamını Oku →

67 SERİ NO’LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete’de Yayımlandı (18.06.2012)

GİB KÜÇÜK 16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 67 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 15/06/2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 Devamını Oku →

***Mükellef Bilgileri Bildirimi Verilme Süresi 29.06.2012 tarihine Kadar Uzatılmıştır.

yeni1 Konu : “Mükellef Bilgileri Bildirimi Verilme Süresi 29.06.2012 tarihine Kadar Uzatılmıştır.” Sayın Yetkili, 28.05.2012 tarih ve 53 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 31 Mayıs 2012 tarihine kadar verilmesi Devamını Oku →

DENK YMM Yorumlu Sirküler 2012/007 “Kısmi KDV Tevkifat Uygulaması” 01.05.2012

yeni1 Sayı : 2012/007 Tarih : 30.04.2012 KISMİ KDV TEVKİFATI UYGULAMASI 1.1- KDV Kanunu’nun 9 uncu maddesinin (1)numaralı fıkrası uyarınca Maliye Bakanlığı vergi alacağını güvence altına almak için verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutma yetkisine sahip olup Bakanlık bu yetki Devamını Oku →

23 SERİ NOLU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI (22.05.2012)

GİB KÜÇÜK 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile Devamını Oku →

118 Seri No’lu KDV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı (16.05.2012)

“118 Seri No’lu KDV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı” 16.05.2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 118 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; 3996 sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV Devamını Oku →

DENK YMM Yorumlu Sirküler 2012-010 ( 6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Değerlendirilmesi Hk.)

yeni1 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 03/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde bazı değişiklik yapılmıştır. Söz Devamını Oku →

DENK YMM Yorumlu Sirküler 2012/006 Konu:“KDV’de Tam Tevkifat Uygulaması” 01.05.2012

yeni1 Sayı : 2012/006 Tarih : 30.04.2012 KDV’DE TAM TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifatı uygulaması 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile 1 Mayıs 2012’den itibaren yürürlüğe girecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu tebliğ, bugüne kadar 37 Genel Tebliğ ve tebliğler bölümlerini yürürlükten Devamını Oku →

KDV tevkifatının kapsamı ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yeniden belirlendiği 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı. (16.04.2012)

GİB KÜÇÜK 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de 117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Anılan Tebliğde; Katma Değer Vergisi Kanununun 9’uncu maddesinin birinci ve 29’uncu maddesinin dördüncü fıkraları ile Vergi Usul Kanununun 120’nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler Devamını Oku →

5 seri no’lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç istisnası uygulaması hakkında Tebliğ (seri no: 1)’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ, 21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

GİB KÜÇÜK 21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5)’de; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Devamını Oku →

Uluslararası Taşımacılık İstisnasının Kapsamı İle İstisnanın Tevsiki ve İade İçin İbrazı Gereken Belgeler Hakkında KDV Sirküleri 61 Yayımlanmıştır(06.03.2012)

GİB KÜÇÜK Uluslararası Taşımacılık İstisnasının Kapsamı İle İstisnanın Tevsiki ve İade İçin İbrazı Gereken Belgeler Hakkında KDV Sirküleri 61 Yayımlanmıştır(06.03.2012 06.03.2012 tarih ve 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; uluslararası  taşımacılık istisnasının kapsamı ile istisnanın tevsiki ve iade için ibrazı  gereken Devamını Oku →

414 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.(18.02.2012)

GİB KÜÇÜK 18.02.2012 tarih ve 28208 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 414 Sıra No’lu Genel Tebliği ile Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanarak, vergi beyannamelerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde İdareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulması Devamını Oku →

SGK TARAFINAN UYGULANAN BAZI İDARİ PARA CEZALARI İÇİN İNDİRİM HAKKINDA..

SGK 26.01.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6270 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 11.maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 102.maddesi ikinci fıkrasında, 26.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere SGK tarafından uygulanan bazı idari para cezaları Devamını Oku →

***ÖNEMLİ DUYURU*** YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR (01.02.2012)

DUYURU ÖNEMLİ           01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve şirketler için yeni yükümlülükler ve yaptırımlar getiren 6102 Sayılı “YENİ TÜRK TİCARET KANUNU”’nun şirketinizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz yasada öne çıkan hususlara ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavirliğimizce hazırlanan kısa bilgi notları bilgilerinize sunulmuştur.               YENİ Devamını Oku →

27.01.2012 Tarih 2012/2697 Sayılı BKK İle okul, sağlık hizmet tesisi ve öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen prefabrik yapı teslimlerinde 15/7/2012 tarihine kadar katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir

yeni1 MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR   B.K.K. No 2012/2697 Resmi Gazete Tarihi 27/01/2012 Resmi Gazete No 28186 Kapsam  Karar Sayısı : 2012/2697 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Devamını Oku →

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA, 413 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

GİB KÜÇÜK VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 413) 1.Giriş 1.1. Bilindiği gibi Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan gelir politikası; verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak adalet ve tarafsızlık içerisinde yürütülmektedir. Gelir politikasının uygulaması sırasında ekonomik faaliyetlerin daha Devamını Oku →

Bazı Malların Finansal Kiralama Kanunu kapsamında teslim ve kiralanması işlemlerinde KDV Oranı %1’e indirildi.

GİB   27 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların Finansal Kiralama Kanunu kapsamında teslim ve kiralanması işlemlerinde uygulanan KDV oranı % 1’e indirilmiştir. - KDV Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca Devamını Oku →

Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadlerin 2012 Yılında Uygulanacak Tutarları Açıklanmıştır.

GİB       Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vegisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadlerin 2012 Yılında Uygulanacak Tutarları Açıklanmıştır.        26.12.2011 tarih ve 28154 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 411 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu Kanunda yer alan had ve Devamını Oku →

2012 Takvim Yılında Geçerli Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ile Vergi Dilimleri Yeniden Belirlenmiştir.

GİB  2012 Takvim Yılında Geçerli Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ile Vergi Dilimleri Yeniden Belirlenmiştir.          Maliye Bakanlığı tarafından, 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Kanunda yer alan Devamını Oku →

Elektronik defter tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Dileyen mükellefler, Tebliğde yer alan şartları yerine getirmek koşulu ile 1.1.2012 tarihinden itibaren elektronik defter tutabileceklerdir.

GİB       Elektronik defter tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Dileyen mükellefler, Tebliğde yer alan şartları yerine getirmek koşulu ile 1.1.2012 tarihinden itibaren elektronik defter tutabileceklerdir.          6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 14 üncü maddesi ile değiştirilen, 6762 Devamını Oku →

30.09.2011 TARİHİNDE 44 SERİ NOLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

GİB KÜÇÜK 29 Eylül 2011 Resmi Gazete Sayı: 28069   SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 44) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, Devamını Oku →

(15.08.2011) VUK 49 Sirküler – Vergi Usul Kanununun tekerrür ile ilgili hükmünün uygulanması

GİB T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   SAYI : B.07.1.GİB.0.06.30-105[339] KONU :   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /49     Konusu : Vergi Usul Kanununun tekerrür ile ilgili hükmünün uygulanması Tarihi : 15/08/2011 Sayısı : VUK-49/2011-7 İlgili Olduğu Madde : Devamını Oku →

(08.08.2011) KDV 60 numaralı KDV sirküleri ile KDV Kanunu’nun uygulamasına ilişkin açıklamalar yapıldı.

GİB KDVK-60/2011-1 sayılı  Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut sirkülerlerin birleştirilmesi ile uygulamada tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=Wvu9iAw9pKPulLcO&type=sirkuler Devamını Oku →

Malî Tatil Nedeniyle Verilme Süreleri 27.07.2011 Tarihine Uzayan Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Süreleri 01.08.2011 Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatılmış Olup, Maliye Bakanlığının Yapmış olduğu Açıklamalar Aşağıya Çıkarılmıştır.

gib KONU:  Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Olan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında. VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/47 Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Devamını Oku →

2011 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %5,65 (yüzde beş virgül altmış beş) Olarak Tespit Edilmiş Olup, Konuyla İlgili Açıklamalar Aşağıya Çıkarılmıştır.

mb2 KONU: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Hakkında. 2011 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %5,65 (yüzde beş virgül altmış beş) Olarak Tespit Edilmiş Olup, Konuyla İlgili Açıklamalar Aşağıya Çıkarılmıştır. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 Devamını Oku →

VERGİ İNCELEME BİRİMLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜK.KARARNAME YAYIMLANDI

mb2 10 Temmuz 2011 tarihli Resmi gazetede yayımlanan KHK/646 sayılı kanun hükmünde kararname ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun hükmünde kararname aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Vergi Denetleme Kurulu Başkanlığı” kurulmuştur. Mevcut tüm vergi inceleme elemanları “Vergi Müfettişi” unvanı Devamını Oku →
İletişim Telefon: 0312-473 43 04

İletişim Bilgileri

Denk YMM
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, Bayraktar Center A Blok 10. Kat No:17/35
Ankara.
Telefon: 0312-473 43 04

Fax: 0312-473 43 78

Adres

Get Direction on Map »