Türk Ticaret Kanunu, Teşvik Mevzuatı, SSK Mevzuatı ile ilgili olarak ilgili idarelerce tespiti/tasdiki istenen konuların denetimi tespiti ve tasdiki hizmetleri ile diğer bazı Bakanlık ve Kamu İdarelerince istenen denetim, tespit ve tasdik hizmetlerini kapsar.     Şirket devir, birleşme ve bölünmeleri
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 19 ve20’nci maddeleri çerçevesinde yürütülen şirket devir, birleşme, hisse değişimleri ve bölünmeleri ile ilgili işlemleri kapsar. Bu çerçevede, şirketlerin mali tablolarının hazırlanması, esas sözleşmelerin hazırlanması, gerekli yasal prosedürlerin planlanması ve yürütülmesi yer almaktadır.