Aytekin ÖZKELEŞ

Emekli Baş Hesap Uzmanı

Danışman

E-Posta: ozkeles.aytekin@denkymm.com.tr

1974 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olmuş 
aynı yılda açılan Hesap Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları Kurulunda göreve  başlamıştır. Hesap Uzmanlığı görevi sırasında 
1 yıl süre ile İngiltere’de  etüt ve incelemelerde bulunan Aytekin ÖZKELEŞ
1986 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.
1993 yılında da Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 
1995-1998 yılları arasındaLahey Büyükelçiliğinde Maliye ve GümrükMüşaviri olarak görev yapmıştır.
1998 yılında Türkiye’ye dönen ÖZKELEŞ Hesap Uzmanları Kurulu 
Ankara  Grup Başkanlığı’nda Baş Hesap Uzmanı olarak Giriş ve Yeterlilik Sınavlarında
 Komisyon üyeliği, Uzlaşma Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, Rapor okuma 
Komisyonu Üyeliği ve Vergi Konseyinde Maliye Bakanlığı Temsilciliği
 görevlerinde bulunmuş, 2008 yılında emekli olmuştur. İngilizce bilmektedir, evlidir. 

—————————————————————————————————————————