Şirketlerin iş akışı ve organizasyon yapılarını ekonomik işleyişin dinamikleri ile uyumlu hale getirmeleri için vergi mevzuatı ve ticari mevzuattaki düzenlemeleri ve ekonomik trendi göz önünde tutarak, şirket yapılarını analiz etmekte, yeniden yapılanma ihtiyacını ve çözümleri ortaya koymaktadır.