Şirketlerin hesap yılı faaliyetlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun belli periyotlar ile denetlenmesini ve faaliyet sonuçlarının 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında tasdik edilmesini kapsar. Bu çerçevede mali danışmanlık ve sürekli denetim esastır. Tam tasdik hizmeti verilen müşterilerimize DENK YMM tarafından hazırlanan Sirküler ücretsiz olarak gönderilmektedir. Müşterilerimizin sözlü ve yazılı görüş talepleri tarafımızca yerine getirilmektedir.