____________________________________________________________________________

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdiki (Tam Tasdik)
 • Kısmi Tasdik İşlemleri
 • KDV iadesi hizmetleri
 • Diğer Tasdikler
 • Transfer fiyatlandırması incelemesi
 • İnceleme danışmanlığı
 • Sirküler hizmeti
 • Özel vergi incelemesi (revizyon) hizmeti
 • Mali danışmanlık
 • Uzlaşma hizmetleri
 • Tecil ve Taksitlendirme Hizmetleri