6183 Sayılı Kanun’un 48. Maddesi hükmü gereğince vergi borcunu zor durum hali nedeni ile ödemeyecek olan müşterilerimize söz konusu vergi borçlarını tecil-taksitlendirme yolu ile ödemesini sağlamak bu hizmetimizin ana konusunu oluşturmaktadır.

Bu Bağlamda müşterilerimizin vergi borcunun büyüklüğüne göre Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüklerinde takip edilmesi gereken tecil-taksitlendirmeişlmeleri, DENK YMM olarak büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir. 6111 sayılı “Torba Yasa”nın 2. Maddesinden yararlanıp kanun kapsamında borçlarını yeniden yapılandıran ve borçlarını taksitle ödemeyi tercih eden mükellefilerin, aynı vergi türünden dolayı cari döneme ait vergi borçlarını da aksatmadan ödemeleri gerektiği durumuda dikkate alındığında, cari döneme ait vergi borçları içinde tecil-taksitlendirme yolu ile ödeyebileceği büyük önem kazanmaktadır.