5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’ncü maddesine  ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun göre, mükelleflerin ilişkili kişilerle yürütmüş oldukları alım satım ve borçlanmaların emsallere uygunluk ilkesine göre belirlenen fiyatlara göre fiyatlandırılması gerekmektedir. Mezkur konudaki mevzuatın yeni olması, konuyla ilgili incelme risklerinin yüksek olması dolayısıyla mükelleflerin ilişkili kişi ve kuruluşlarla olan faaliyetlerinin özel olarak analizi ve değerlendirilmesi bu hizmetimizin konusudur.