213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ek  1 -11’nci maddelerinde düzenlenen hükümler uyarınca, mükellefler vergi konularında yaşamış oldukları incelemelerde, idare ile uzlaşma imkânına sahiptirler. DENK YMM tarafından yürütülen uzlaşma hizmetleri çerçevesinde, mükelleflerin ilgili uzlaşma komisyonlarında hak ve menfaatleri en üst seviyede gözetilerek uzlaşmanın sağlanması ve bu hizmetimize ilişkin tüm sekreterya hizmetleri tarafımızdan yapılmaktadır.