Vergi inceleme raporu veya Takdir komisyonu kararına istinaden vergi dairelerince salınan vergi ve kesilen cezaların özelliği göz önüne alınarak gerekli görüldüğü durumlarda vergi idaresinde uzlaşma yolu ile veya yargı mercilerinde açılacak davalarda vergi uyuşmazlıklarında sorunun çözüm yeri DENK YMM’dir.  Yeminli Mali Müşavirliğimizin uzman ve deneyimli ekibi, her türlü vergi uyuşmazlılarını mükellefimizin hak ve menfaatlerini en üst seviyede sağlayarak hizmetlerini vermektedir. Konu ile ilgili tüm iş ve işlemler ile düzenlenecek belgeler tarafımızdan yapılmaktadır. Diğer taraftan vergiyi ödeyemeyecek durumda olan vergi borçları da tecil ve taksitlendirme hizmetlerini de vermekteyiz.